Fossielen zijn met recht de “kinderen”van Moeder Aarde. Deze versteende overblijfselen van planten en dieren vertellen hun verhaal over de geschiedenis en evolutie van de wereld om ons heen zoals wij die nu kennen. De hele geschiedenis van het leven staat middels fossielen in de gesteenten van de aarde opgetekend. Groepen dieren verschijnen en verdwijnen weer als ze uitgeroeid worden door beter aangepaste soorten, of verdwijnen door wereldwijde rampen, zoals bijvoorbeeld met de dinosaurussen aan het einde van het Krijt.

Door deze fossielen krijgen we mede inzicht hoe onze aarde er in het verleden uitgezien heeft. Fossielen van zeedieren wijzen er op dat op die plaats in het verleden zee was. Koralen wijzen op niet te diep, warm water. Andere organismen wijzen op diep water, terwijl dikke pakketten met veel ammonieten (huisjes van uitgestorven inktvissen) of schelpen duiden op een fossiel strand.

De wereldwijde dikke pakketten steenkool duiden op een wereldwijd warm en vochtig klimaat met een uitbundige plantengroei. Op deze wijze kun je door de gesteentelagen “af te pellen” de geschiedenis van de aarde als een boek leren lezen.

Tot ieders verbeelding spreken ongetwijfeld de haaie- en dino-tanden, en wie verbaast zich niet over de vormenrijkdom van de trilobieten (uitgestorven zeebewoners). Door dit soort tot de verbeelding sprekende fossielen komt het verleden weer een beetje tot leven.
Fossielen bieden we aan vanaf € 0,50, dus ook voor de smalle beurs.